Työhyvinvointi: Mind

Motivaatioksi kutsutaan sitä psyykkistä tilaa, millä vireydellä ja aktiivisuudella yksilö tietyssä tilanteessa toimii saavuttaakseen tavoitteensa. Fitpointin palveluiden avulla henkilöstö saa työkaluja oman henkisen vireytensä ylläpitämiseen ja edistämiseen.

Firstbeat hyvinvointianalyysi

Firstbeat hyvinvointianalyysi on työkalu, jonka avulla saadaan tietoa työntekijöiden elimistön kuormittumisesta. Hyvinvointianalyysillä voidaan arvioida työn psyykkistä sekä fyysistä kuormittavuutta. Hyvinvointianalyysilla voidaan esimerkiksi selvittää palautuuko elimistö työssä pidettävillä tauoilla, rentoutuessa ja yön aikana. Mittauksen tulosten avulla voidaan tukea työntekijän omia palautumiskeinoja ja konkreettisesti esittää myös tarve niihin työssäjaksamisen tukemiseksi.

Lue lisää →

Aivokuntoprojektit

Aivokuntoprojektit tarjoavat uudenlaisen tavan seurata aivojen toimintakykyä. Projektiin kuuluu verkkopohjaisen aivokuntohyvinvointiohjelman käyttö sekä sitä tukevat luennot ja valmennukset sekä aivoharjoitteet. Jatkuva palvelu edistää hyvää aivokuntoa ja tarjoaa päivittäiset työkalut hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Tiimivalmennukset ja luennot

Fitpointin työhyvinvoinnin asiantuntijat toteuttavat yrityksenne tarpeisiin tiimivalmennusta ja luentoja työhyvinvoinnin kehittämisen näkökulmasta. Tiimivalmennuksissa ja isommalle joukolle suunnatuissa luennoissa pohditaan yhdessä keinoja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja keskustellaan työhyvinvointia edistävistä työkaluista sekä toimintamalleista. Tiimivalmennus voi olla kertaluonteinen tai suurempi kokonaisuus, joka sisältää useamman tapaamisen. Lisätietoja tiimivalmennuksen aiheista saat ottamalla meihin yhteyttä.

Lue lisää →