Työhyvinvointi: Body

Hyvä kunto on työkyvyn perusta. Terveysliikunta, oikeanlainen ravinto ja riittävä uni muodostavat kivijalan hyvälle tuloksentekokyvylle. Fitpointin palveluiden avulla henkilöstö saa työkaluja oman kuntonsa ja hyvinvointinsa edistämiseen.

Henkilöstön voimavarakartoitus

Kartoitus tehdään verkkokyselynä ja se analysoi mm. seuraavia terveyden osa-alueita: tuki- ja liikuntaelimistön oireet ja toimintakyky, liikunta-aktiviteetti ja kehon painoindeksi, mieliala, unen laatu sekä vireystila, työkyky ja työn kuormitus, alkoholinkäyttö sekä sairaudet ja vakavat oireet.

Lue lisää →

Firstbeat hyvinvointianalyysi

Firstbeat hyvinvointianalyysi on työkalu, jonka avulla saadaan tietoa työntekijöiden elimistön kuormittumisesta. Hyvinvointianalyysillä voidaan arvioida työn psyykkistä sekä fyysistä kuormittavuutta. Hyvinvointianalyysilla voidaan esimerkiksi selvittää palautuuko elimistö työssä pidettävillä tauoilla, rentoutuessa ja yön aikana. Mittauksen tulosten avulla voidaan tukea työntekijän omia palautumiskeinoja ja konkreettisesti esittää myös tarve niihin työssäjaksamisen tukemiseksi.

Lue lisää →

Muut kuntomittaukset

Kuntotestit valitaan yrityksen tarpeiden mukaan. Testeinä voidaan käyttää erilaisia lihaskuntotestejä sekä aerobisen kunnon testaamiseen esimerkiksi polkupyöräergometritestiä.

Kehon kuntoindeksi -mittaus

  • Helppo ja nopea toteuttaa
  • Kaikenkuntoisille luotettava kuntotesti vaivattomasti hikoilematta
  • Ei edellytä erityisvalmisteluja
  • Soveltuu myös jatkosuunnittelun pohjaksi työhyvinvointisuunnittelulle - yksilö- ja yritystasolla
  • Kustannustehokas - testauta koko henkilöstösi

Tiimivalmennukset ja luennot

Fitpointin työhyvinvoinnin asiantuntijat toteuttavat yrityksenne tarpeisiin tiimivalmennusta ja luentoja työhyvinvoinnin kehittämisen näkökulmasta. Tiimivalmennuksissa ja isommalle joukolle suunnatuissa luennoissa pohditaan yhdessä keinoja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja keskustellaan työhyvinvointia edistävistä työkaluista sekä toimintamalleista. Tiimivalmennus voi olla kertaluonteinen tai suurempi kokonaisuus, joka sisältää useamman tapaamisen. Lisätietoja tiimivalmennuksen aiheista saat ottamalla meihin yhteyttä.

Lue lisää →