Työhyvinvointipalvelut

Fitpointin palvelut tukevat asiakasyritysten työhyvinvointitoimintaa

Työhyvinvointi on ihmisen kolmen tärkeän osa-alueen – fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen – yhtäaikaista tasapainoa. Työhyvinvointipalvelut ovat näihin kolmeen osa-alueeseen kohdistuvia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on lisätä henkilöstön hyvinvointia ja työssä viihtyvyyttä.

Työhyvinvoinnin kehittäminen edellyttää työhyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden tunnistamista. Työhyvinvoinnin kehittämistä voidaan kuvata yhdeksän eri ulottuvuuden kautta:

tyohyvinvoinnin-kehittamisen-ulottuvuudet

Työhyvinvoinnin kehittämiseen varatut resurssit olisi kohdennettava niihin osa-alueisiin, joissa vaikuttavuus hyvinvointiin on kyseessä olevan organisaation kannalta merkittävin. Fitpointin palvelut kuuluvat ulottuvuuksiin Terveys, Elämäntilanne ja työ sekä Työyhteisö.

Olemme jakaneet työhyvinvointipalvelut kahteen osaan – fyysiseen ja henkiseen: Body ja Mind.